Jak działa leasing pracowników z Ukrainy

W ostatnim czasie coraz częściej w naszych przedsiębiorstwach zatrudniamy osób zza granicy, jedną z większych takich grup są pracownicy z Ukrainy. Cieszą się oni dużym uznaniem na polskim rynku pracy, ponieważ wynajem pracowników z Ukrainy oraz ich rekrutacja przebiega łatwo i sprawnie, a sami zainteresowani są rzetelnymi i dobrymi pracownikami. Wykonują oni najczęściej powierzane zadania z sumiennością oraz dokładną starannością. Już teraz Ukraińcy wpisali się w krajobraz polskiego społeczeństwa i rynku pracy, takich pracowników możemy spotkać już nie tylko na budowie, ale także w punktach usługowych, gastronomicznych, sklepach czy szpitalach. Dlatego pojawia się coraz więcej kwestii dotyczących zatrudnienia pracowników z Ukrainy, jakie obowiązują normy prawne i jak to robić legalnie, z korzyścią dla obu stron.

Jak w takim razie działa leasing pracowników z Ukrainy? Warto na początku wspomnieć, że jest to mało skomplikowana konstrukcja, pozwalająca w łatwy sposób uniknąć problemów związanych z przejściowym postojem i wykorzystać odpowiednio potencjał pracownika bez konieczności redukcji stanowisk. Przyczynia się to do lepszej pracy dla Ukraińców w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o urlopy lub inne utrudnienia, niezależne od pracowników. Tak więc leasing pracowniczy polega na pożyczeniu pracownika innemu pracodawcy, poprzez udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego, dzięki czemu może w tym czasie wykonywać pracę u kogoś innego, nie tracąc przy tym czasu, ani pieniędzy. W pierwszej kolejności niezbędne jest zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcami, aby wszystko było formalne i zgodne z prawem. W takim dokumencie powinny być zawarte, ustalenia dotyczące zarówno długości urlopu bezpłatnego, jak i pracy u drugiego pracodawcy. Powinna zawierać, także uzgodnienia, jaki rodzaj pracy ma być wykonywany oraz wysokość wynagrodzenia i zajmowane stanowisko pracy. Dla celów dokumentujących i w wypadku wątpliwości porozumienie powinno być zawarte na piśmie.

Popularność leasingu pracowników wynika przede wszystkim z korzyści płynących dla obu przedsiębiorstw. Nie mają oni natomiast za wielu zobowiązań dotyczących pracowników, nie są też obciążeni sprawami kadrowymi czy administracyjnymi. Poszczególne działy nie mają przestoju, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną pracę. Najważniejszą kwestią są jednak korzyści płynące dla pracownika, dzięki leasingowi. Jest to dla niego przede wszystkim szansa na zaistnienie na rynku pracy, wynikającym z powodu dużego bezrobocia czy też problemów ze znalezieniem odpowiedniej oferty. Pracownik, który odnajdzie się w tej roli, ma też idealną okazję na znalezienie stałego bezrobocia. Dodatkową korzyścią dla pracownika jest elastyczny czas pracy, który umożliwia godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Warto wspomnieć też o tym, że osoba zatrudniona w formie leasingu jest w pełni objęta ubezpieczeniami, w razie wypadku, dzięki czemu przysługuje pełna opieka medyczna i inne świadczenia. Podsumowując leasing pracowników z Ukrainy, jest nie tylko prosty i wygodny, ale także przynosi korzyści dla przedsiębiorców, jak i pracowników.

BISAR FREE ZONE COMPANY
DUBAI Silicon Oasis
DUBAI
341041
United Arab Emirates
Tel. +97 145850490

Contact us for more information

Call center:
+48 58 350 2300

Job offers available now:
offers@bisar.ae

Recruitment queries:
orders@bisar.ae

General inquiries:
office@bisar.ae